رشته یا String  :

به مجموعه از یک یا چند کاراکتر "رشته یا string" گفته میشود. مانند

R

Reza

سلام دوستان

i like php 10 times :)

چاپ رشته در php  :

برای چاپ یک رشته در PHP کافی ست کاراکتر های مورد نظر را بین علامت تک کوتیشین (نقل و قول تکی ) (') یا دبل کوتیشن (نقل و قول دوتایی) (") قرار دهید و سپس از دستور echo برای نمایش رشته استفاده کنیم.

مثال:

<?php

echo "hello  welcome reza";

?>

خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد شد.

hello  welcome reaz

متغیر رشته ای در PHP  :

متغیر رشته ای متغیری است که رشته ای را به آن نسبت داده اید. در زیر دو متغیر name و family ایجاد می کنیم و نام و نام خانوادگی را به آنها نسبت می دهیم. و سپس آن راچاپ می کنیم.

<?php

$name = 'reaz';
$family = "rad"; echo $name; echo "<br>"; echo $family; ?>

خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد شد.

reza

rad

نکته:  اگر رشته ای را هنگام چاپ بین دبل کوتیشن (نقل و قول دوتایی) (") قرار دهید و در بین آن یک متغیر رشته ای را نیز به کار ببرید، مقدار متغیر رشته ای نیز همراه با رشته چاپ خواهد شد. اما اگر از تک کوتیشن (نقل و قول تکی) (') استفاده کنید مقدار متغیر رشته ای چاپ نخواهد شد و فقط عینا متغیر چاپ می شود. به مثال زیر دقت کنید

<?php

$name = 'reza';

echo "welcome $name";

echo "<br>";

echo 'welcome $name';

?>

خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد شد

welcome reaz

welcome $name

الحاق رشته ها در PHP  :

برای الحاق یا چسباندن دو رشته به یکدیگر از دات یا نقطه (.) استفاده می کنیم.

<?php

echo "hello reaz" . "have a good day";
?>

خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود.

hello reaz have a good day

برای چاپ تک کوتیشن (نقل قول تکی) و کاراکتر دبل کوتیشن (")  بایستی قبل از کاراکتر بک اسلش (backslash) (\) قرار بگیرد. در غیر این صورت خطا رخ می دهد.

<?php

echo "hello \" I am reza ";

echo "<br>";

echo 'hello \' I am reza ';

?>

خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود.

hello "I am reza

hello 'i am reza

بسیار خب آموزش این قسمت از php هم به پایان رسید. در جلسه بعدی با توابعی که با رشته ها سر و کار دارند آشنا خواهیم شد.